Hoppa till sidans innehåll

Historik


Lidingö skytteförening bildad 1902.

 

Vid ett samkväm hemma hos målarmästare Ekström i aug. 1901 framkastades tanken att bilda en skytteklubb på Lidingö. Förslaget anammades med intresse och året därpå, närmare bestämt den 2 febr. 1902, bildades Lidingö skytteklubb vid ett sammanträde hemma hos byggmästare Wikstrand.

 

Det var inte första gången man hade skyttetävlingar på Lidingö. In en dagbok kan man läsa att redan på 1860-talet anordnade man målskjutning med skarpskyttegevär även om det inte fanns någon skytteförening. Skjutstationen låg på vägen norr om byggnaden nere vid sjön och måltavlan fastsatt på en påle ute i sjön.

Från en tävling 27/8 1871 finns bevarat följande intressanta detaljer från tävlingen:

  

PROTOKOLL

hållet vid Pris-skjutning å Lidingsberg den 27 aug. 1871.

 

A)      Af de täflande till antalet 8 uppnåddes följande pointer:

 

1. Parton L. Bergström               2,4

2. Löjtnant A. Mattson                9,4

3. Kassör O. Andersén               3,4

4. Herr Stud. Otto Bergström      0,4

5. Herr Stud. Rutger Bergström  6,2

6. Herr Stud G. Isakson             2,2

7. Herr Stud. A. Isakson            0,0

8. Herr Stud. F. Malmberg        11,4

 

B)      På grund af ovanstående resultat tilldelades.

Första Priset, en Annotationsbok, för uppnådda 11,4 points: Herr F. malmberg

Andra Priset, en Pappersknif, för uppnådda 9,4 points: Löjtnant A. Mattson

Tredje Priset, en flaska med flytande lin, jämte pensel, för uppnådda 6,2 points: Herr Rickard Bergström


C)      Skjutningen, fem skott per man, verkställdes med rundkula i jagtgevär mot en 4-ringadtafla (N:o 5, 10, 15, 20) på 60 stegs avstånd. För träff i taflan utanför ringen n:o 5 räknades 1 points. Antalet points erhölls genom att summera skottens värden och dividera denna summa med skottens antal.


Skjutningen gynnades af utmärkt tjenligt väder.

Protokollet fördes af undertecknad, som för dess riktighet ansvarar

Lidingsberg den 27 Aug. 1871

A. Mattsson                     Otto Bergström

 

 

 

(Urdrag från boken ”Lidingöskyttet genom tiderna 1902-2002”)

Uppdaterad: 19 JUN 2010 20:49 Skribent: Peter Bergfeldt

Postadress:
Lidingö SF - Skyttesport
Tore Bjurvén, Kullavägen 12A
18162 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0705256444
E-post: tore.bjurven@telia.c...

Se all info